Karta Extra

DYQANET


Intimodal

ADRESA:

Rr "Islam Alla"
1000 - Tiranë

telefon:

0673100001

E-mail:

intimodal15@gmail.comIntimodal është një distributor në rritje i tekstileve në Shqipëri kryesisht në fushën e intimeve dhe pizhamave. I pranishëm në tregun shqiptar që nga nëntori i vitit 2015. Aktivitetet përfshijnë shumicën dhe pakicën. 
Rrugëtimi deri tani ka pasur sfidat e veta që pritet të jenë edhe më të mëdha në një botë ku ritmi i jetës është shumë i vrullshëm. Inovacioni dhe risia gjithmonë do të bëjnë diferencën. 
Synimi që në nisje ka qenë të ofrojë produkte cilësore me çmime të arsyeshme dhe një shërbim të pakrahasueshëm. Aty ku është dhe vlera e vërtetë, pasi nuk duhet harruar që pavarësisht shifrave gjithmonë kemi të bëjmë me njerëz dhe aspekti njerëzor është mbi të gjitha. 
Ne nuk mund të plotesojmë çdo dëshirë tuajen në lidhje me produktet që ju kërkoni, por do të bëjmë maksimumin që ju ti afroheni atyre.
 
 
            PËRFITONI 6 PIKË PËR ÇDO 100 LEKË!