Karta Extra

VENDOSNI NUMRIN E BARKODIT DHE ZBULONI HAPËSIRËN E REZERVUAR PËR JU

Vazhdo

KU MUND TA GJEJ KODIN?

KARTA EXTRA

VENDOSNI FJALËKALIMIN TUAJ


Fjalëkalimi fillestar është data juaj e lindjes dd/mm/vvvv. Ne rekomandojmë ndryshimin e fjalëkalimit pas identifikimit të parë.

KENI HARRUAR FJALËKALIMIN? Kliko këtu