Karta Extra

Funksionet e Kartës

Karta Extra është një kartë klienti e cila përdoret në të gjitha bizneset tregtare afër teje… por edhe më tej! Mund të blesh atë që do, ku të duash dhe kur të duash, duke mbledhur pikë, të cilat do të të shërbejnë si bonuse për blerjet dhe shërbimet e ardhshme që do të bësh.

Karta Extra është rrjeti që ofron mundësi pa fund nëpërmjet iniciativave të cilat bashkohen, për kujdesin e secilit dhe për interesin e të gjithëve.

Karta Extra është një komunitet real, virtual i krijuar nga një numër biznesesh të cilët besojnë dhe investojnë në vendin e tyre.